Huis kopen

Zoals je bij de verkoop profiteert van de kennis en het netwerk van de makelaar, is dat andersom bij de aankoop van een woning natuurlijk ook! Wij halen als aankoopmakelaar het maximale uit de onderhandeling en weten bovendien uit eerste hand of er een geschikte woning op de markt komt bij een van de makelaarskantoren van D&S.

Woonwens

Belangrijk is allereerst dat er een goede klik is tussen de koper en de aankoopmakelaar. Is die er? Dan gaan we met elkaar om tafel zitten en om de woonwens helder te krijgen en daar een zoekdossier bij te maken. Onze makelaars zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. Omdat wij kennis van de omgeving hebben waarin het toekomstige huis te koop staat en een realistische kijk op de prijzen, zijn we echt van toegevoegde waarde in het omschrijven van die woonwensen.

Bezichtigingen

Bij iedere bezichtiging gaan we mee. En ook dat is niet voor niets. Bij het bekijken van een nieuwe woning kunnen door enthousiasme, of door een soms heel korte beslistermijn, belangrijke nadelen over het hoofd worden gezien. Verborgen gebreken, achterstallig onderhoud of kosten van een VvE worden vaak niet gezien of onderschat. Het is onze taak als aankoopmakelaar om het juiste beeld van het huis te geven. Wat zijn kosten van (toekomstig) onderhoud of van een verbouwing? Hoe zit het met de energielabels en gemeentelijke eisen? Allemaal zaken waarop wij letten als aankoopmakelaar.

Onderhandelingen

En dan blijk je je droomhuis gevonden te hebben! Wij kijken natuurlijk of de vraagprijs reëel en passend is in de huidige markt. Wij halen het maximale uit de onderhandeling en brengen een bod uit namens de koper. Daarbij letten wij als aankoopmakelaar op zaken waar je wellicht niet aan denkt, zowel in financieel, bouwkundig als juridisch opzicht. Bij twijfel kunnen we bijvoorbeeld een bouwkundig rapport op laten maken. Gaat de verkoper akkoord met het bod, dan leveren wij de juiste gegevens aan de verkopend makelaar.

Notaris en juridische afhandeling

Tot slot kijken wij de koopakte na en nemen deze samen met je door voor ondertekening. Wij maken met elkaar de laatste inspectieronde door het pand voor het tekenen bij de notaris. Overigens staan wij de koper ook na het notarieel transport bij als er problemen zijn rondom de aankoop. Als aankoopmakelaar helpen we bij het gehele aankoopproces!

  • Aankoop

  • Hoe ben ik het snelst op de hoogte van jullie aanbod?

   Wij stellen altijd als eerste onze woningzoekenden op de hoogte van ons nieuwe aanbod. Via onze zoekopdracht kun je je gratis aanmelden en jouw woonwensen specificeren. Zodra er een nieuwe woning op de markt komt die voldoet aan jouw wensen, ontvang je een e-mail met de brochure van de woning. Deze e-mail sturen wij voordat de woning op onze social media, website of Funda is aangemeld.

  • Ik wil een woning kopen. Wat moet ik doen?

   Allereerst is het belangrijk dat je weet wat je budget is; hoeveel eigen geld kun je inbrengen en hoeveel kun je lenen. Daarna kun je woningen die je interessant vindt bezichtigen en dossierstukken van de woning doornemen. De biedingsprocedure wordt tijdens de bezichtiging door de makelaar besproken. Interesse in een woning? Dan kun je een bod uitbrengen via ons klantenportaal Move.nl. Wij nemen het bod in behandeling en bespreken het met de verkoper. Als jouw bod wordt geaccepteerd, kan het voorlopig koopcontract ondertekend worden. Daarna kan jouw hypotheekadviseur je verder helpen in het proces. 

  • Waaruit bestaat een bod?

   Een biedingsvoorstel bestaat uit de volgende onderdelen: koopsom in euro's, eventuele gewenste voorbehouden zoals ontbindende voorwaarden voor financiering of een bouwkundige keuring, gewenste overdrachtsdatum en overige voorwaarden, bijvoorbeeld overname van bepaalde roerende zaken of voorwaarde voor funderingsonderzoek.

  • Is de hoogste bieder altijd de koper

   Nee, de verkoper is niet verplicht de woning aan de hoogste bieder te verkopen. Zo kan het zijn dat een bieder met een lager voorstel qua koopsom ontbindende voorwaarden of een voorgestelde opleverdatum heeft neergelegd die beter aansluiten op de wensen van de verkoper(s). Bovendien heeft de verkopende partij altijd het recht om te beslissen met welke partij hij/zij verder wil gaan.

  • Is een bod direct bindend?

   Het bod is pas bindend als de (reguliere) koopakte schriftelijk is getekend. Tot die tijd is er enkel sprake van een mondelinge, niet-bindende situatie. Dus ook wanneer je (meer dan) de vraagprijs biedt, zit je nog nergens aan vast. Nadat je als koper een kopie van de getekende koopakte hebt ontvangen, gaan de drie dagen wettelijke bedenktijd in. In die tijd kan je je als koper nog bedenken en de koop terugdraaien. Pas na de bedenktijd is het bindend.

  • Wanneer is de verkoop definitief?

   De verkoop is definitief wanneer de drie dagen bedenktijd en het termijn voor eventuele ontbindende voorwaarden zijn verstreken. De drie dagen bedenktijd gaan in nadat de koper een kopie van de getekende koopakte heeft ontvangen.

  • Wat is overdrachtsbelasting

   Overdrachtsbelasting is de belasting die je in Nederland betaald voor het kopen van een woning of stuk grond. Je betaald deze belasting alleen bij de overdracht van een bestaande woning (dus niet bij nieuwbouwwoningen). De overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de aankoopsom. Starters tussen de 18 en 35 jaar die hun eerste huis kopen hoeven sinds 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen.

  • Wat betekent 'kosten koper'?

   Een woning kan Kosten Koper, ofwel k.k., worden aangeboden. Dit betekent dat naast het genoemde koopsom, ook de kosten voor de notaris en de overdrachtsbelasting betaald moeten worden. Een vraagprijs vrij op naam, ofwel v.o.n., betekent dat alle kosten in de vraagprijs zijn meegerekend.

  • Wat is 'erfpacht'?

   Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. Het kan voorkomen dat je als koper van een woning alleen het gebruiksrecht (erfpachtrecht) van de grond waarop de woning staat kan kopen. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente of een woningcorporatie zijn. Voor het gebruiksrecht moet de gebruiker jaarlijks een vergoeding betalen aan de eigenaar, ook wel een canon genoemd.

  • Wat houdt de onderzoeksplicht van de koper in?

   De koper(s) van een woning hebben een zogeheten onderzoeksplicht. Een (potentiële) koper dient de woning goed en zorgvuldig te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door de dossierstukken grondig door te nemen, vragen te stellen aan de makelaar over de staat van de woning of door een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. De verkoper is alleen aansprakelijk voor gebreken die je niet vooraf al had kunnen opmerken of checken.

  • Wat houdt de informatieplicht/meldingsplicht van de verkoper in?

   De verkoper is verplicht om de (potentiële) koper(s) zo volledig mogelijk in te lichten over de woning en bijbehorende rechten, plichten en gebreken. Hierbij gaat het om zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis of die een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten.

  • Wat zijn de meest voorkomende ontbindende voorwaarden?

   Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die de koper en verkoper in de koopakte opnemen en die de koop kunnen ontbinden. Deze voorwaarden zijn er voornamelijk om jou als koper te beschermen. Deze voorwaarden bevatten altijd een einddatum die ook in het koopcontract worden opgenomen. De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn voorbehoud van financiering hypotheek en voorbehoud van bouwtechnische keuring.

  • Wat betekent verkocht onder voorbehoud?

   Als er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in het koopcontract, is er sprake van een voorlopig koopcontract. Als het voorlopig koopcontract is getekend is de woning verkocht onder voorbehoud van eventuele ontbindende voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud of voorbehoud van bouwtechnische keuring.

  • Wat is een bouwtechnische keuring?

   Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke keuring van een bestaande woning. Op deze manier weet je als koper precies wat je koopt. De keuring geeft inzicht in de bouwtechnische staat van de woning. Zo wordt duidelijk of er sprake is van gebreken, achterstallig onderhoud en geeft het je inzicht in hoeveel het kost om eventuele gebreken te verhelpen. Zo voorkom je dat je na de aankoop van een woning voor vervelende verrassingen staat. Bij sommige hypotheekverstrekkers kan een bouwtechnische keuring verplicht zijn.

  • Onderhandelingen

  • Wat is een optie?

   Als een woning onder optie staat, dan is de woning voor een bepaalde tijd voor iemand gereserveerd. In die periode mag de woning niet aan een andere partij verkocht worden. De termijn van de optie is vrij te bepalen tussen de partijen.

  • Ben ik met het uitbrengen van een bod meteen in onderhandeling?

   Nee, de onderhandeling start pas wanneer je een tegenbod hebt ontvangen of als je bod geaccepteerd wordt. Ook als je bod wordt afgewezen en je gevraagd wordt een nieuw bod te doen, ben je niet in onderhandeling.

  • Als ik de vraagprijs biedt, ben ik gegarandeerd van de woning?

   Dat is niet het geval. De Hoge Raad heeft in het arrest Hofland/ Hennis bepaald dat een woning te koop aanbieden niet gezien moet worden als een aanbod, maar als een uitnodiging tot onderhandeling.

  • Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?

   Ja, tijdens het onderhandelen mag de verkoper doorgaan met het houden van bezichtigingen. Zolang er nog geen definitief akkoord is tussen jou en de verkoper(s), mag de makelaar doorgaan met bezichtigingen.

  • Kan de verkoper de vraagprijs tijdens de onderhandeling verhogen

   Het is een vervelende kwestie, maar het mag wel. Wanneer er bijvoorbeeld (veel) meer gegadigden zijn die een bod hebben gedaan op de woning, kan de verkoper ervoor kiezen om een tegenbod uit te brengen dat hoger is dan de initiële vraagprijs.

  • Mag de makelaar meerdere partijen tegen elkaar uitspelen?

   Nee, dit mag niet! Wanneer er meerdere gegadigden zijn die een (openings)bod hebben uitgebracht, is de makelaar verplicht te laten weten dat er meerdere biedingen zijn gedaan. De makelaar mag niet vertellen aan de andere partijen hoe hoog de geboden bedragen zijn, maar kan wel vragen naar een definitief eindbod. Wanneer jouw bod niet hoog genoeg is, mag de makelaar de onderhandeling beëindigen en met een andere partij verdergaan.

test

“Wij halen het maximale uit de onderhandeling en brengen een bod uit namens de koper.” 

Meer informatie?